(21-04-2018)

Hiệu trưởng TS Nguyễn Thị Hằng tháp tùng lãnh đạo Bộ lao động TB&XH làm việc tại Australia. Giáo dục nghề nghiệp đã dần mở chìa khoa chất lượng, Hội nhập quốc tế là yếu tố rất quan trọng trong việc phát triển bền vững. TS Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã tiếp cận sâu sắc trong việc hội nhập quốc tế để phát triển nhà trường.

Một số hình ảnh liên quan


(19-04-2018)

Ngày 18/4, TS Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ nghệ II tham dự triển khai đào tạo nguồn nhân lực cho vùng tam giác phát triển cùng lãnh đạo Bộ lao động Thương Binh và Xã hội tại Kon Tum


Grouped Photo 1

Grouped Photo 1

Grouped Photo 1

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content