HVCT đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

Đào tạo và phát triển kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên là mục tiêu ưu tiên của Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II – HVCT trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.
Thực hiện mục tiêu đó, HVCT chú trọng công tác truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề học sinh, sinh viên và người lao động. Đặc biệt là tăng cường công tác truyền thông các chính sách mới về giáo dục nghề nghiệp đến người học.
Ảnh minh họa - sinh viên HVCT trong giờ thực hành
Ảnh minh họa – sinh viên HVCT trong giờ thực hành
Để nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kỹ năng nghề trong bối cảnh hội nhập, HVCT thực hiện tốt gắn kết 03 nhà: Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp đảm bảo các bên cùng có lợi, trong đó quyền lợi của người học được đặt lên trên hết.
Thông qua các sân chơi học thuật, cuộc thi Kỹ năng nghề; cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp – Startup Kite… cấp trường, quốc gia, khu vực và quốc tế hàng năm, HVCT kịp thời khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân, nhà giáo, chuyên gia huấn luyện có nhiều đóng góp.
Từ việc tuyên truyền, tôn vinh điển hình xuất sắc, gắn kết các nguồn lực…, HVCT góp phần tạo sự thay đổi tích cực trong nhận thức xã hội về học nghề, rèn kỹ năng nghề để tiếp cận việc làm thích ứng bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
Ngày 04/10 hàng năm là Ngày Kỹ năng nghề Việt Nam (Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 01/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ), cùng với các cơ quan, đơn vị, HVCT luôn đồng hành nâng tầm kỹ năng cho HS-SV và lao động Việt Nam.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *