Học phí các ngành nghề HVCT

Học phí dưới đây là học phí năm học 2024 của các ngành nghề đào tạo tại trường, áp dụng cho sinh viên khóa mới. Học phí không bao gồm các khoản lệ phí khác như: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn, Đồng phục, Giấy thi… 

 • Nghề Công nghệ ô tô:
 1. Chương trình đại trà: 2.250.000 đồng/học kỳ
 2. Chương trình chất lượng cao: 4.000.000 đồng/học kỳ
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí: 2.250.000 đồng/học kỳ
 • Hàn: 2.250.000 đồng/học kỳ
 • Cắt gọt kim loại: 2.250.000 đồng/học kỳ
 • Kỹ thuật xây dựng: 2.250.000 đồng/học kỳ
 • Nghề Cơ điện tử: 7.500.000 đồng/học kỳ
 • Nghề Điện tử công nghiệp: 7.500.000 đồng/học kỳ
 • Nghề Điện công nghiệp: 2.250.000 đồng/học kỳ
 • Nghề Điện dân dụng: 7.500.000 đồng/học kỳ
 • Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí: 2.250.000 đồng/học kỳ
 • Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm): 4.000.000 đồng/học kỳ
 • Nghề Quản trị mạng máy tính: 4.000.000 đồng/học kỳ
 • Nghề Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính: 4.000.000 đồng/học kỳ
 • Nghề Thiết kế đồ họa: 4.000.000 đồng/học kỳ
 • Quản trị nhà hàng: 4.000.000 đồng/học kỳ
 • Hướng dẫn du lịch: 2.250.000 đồng/học kỳ
 • Kỹ thuật chế biến món ăn: 2.250.000 đồng/học kỳ
 • May thời trang: 2.250.000 đồng/học kỳ
 • Thiết kế thời trang: 4.000.000 đồng/học kỳ
 • Nghề Kỹ thuật Dược: 7.500.000 đồng/học kỳ
 • Nghề Chăm sóc sắc đẹp: 7.500.000 đồng/học kỳ
 • Nghề Bảo hộ lao động: 7.500.000 đồng/học kỳ
 • Công nghệ nước và xử lý nước thải: 2.250.000 đồng/học kỳ
 • Xử lý nước thải công nghiệp: Miễn học phí 100%
 • Nghề Kế toán doanh nghiệp: 4.000.000 đồng/học kỳ
 • Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ: 4.000.000 đồng/học kỳ
 • Nghề Bán hàng trong siêu thị: 4.000.000 đồng/học kỳ
 • Nghề Logistics: 4.000.000 đồng/học kỳ
 • Nghề Tài chính tín dụng: 4.000.000 đồng/học kỳ