Hội thảo: Tăng cường năng lực giảng viên GDNN định hướng giáo dục 4.0

Ngày 04/06 sắp tới, trường Cao đẳng Kỹ nghệ II sẽ tổ chức Hội thảo “Tăng cường năng lực giảng viên GDNN – Định hướng giáo dục 4.0” với sự tham gia của nhiều đối tác doanh nghiệp, trường học.

Thời gian tổ chức buổi hội thảo dự kiến từ: 8h30 -11h45. Đồng thời sẽ được phát trực tiếp và trực tuyến tại trường Cao đẳng Kỹ nghệ II với những nội dung:

  1. Tại sao giáo viên phải thay đổi?
  2. Hệ sinh thái học tập 4.0
  3. Dạy học bằng phương pháp thiết kế tư duy
  4. Thu hút sinh viên học tập bằng công cụ số
  5. Phát triển năng lực học tập cho sinh viên e-Portfolio
  6. Kỹ năng khởi nghiệp đổi mới cho sinh viên

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *