Phòng Đào tạo

I. GIỚI THIỆU.

 Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch về công tác đào tạo.

– Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài hạn của nhà trường.

+ Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề.

+ Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề.

+ Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.

+ Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

– Thực hiện các công việc giáo vụ, lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề, theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan quản lý cấp trên và hiệu trưởng.

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

II. NHÂN SỰ

 STT Họ tên Chức vụ
1. ThS. Trần Thị Thúy Hằng Trưởng phòng
2. ThS.Châu Thị Chứa Nhân viên
3. ThS.Nguyễn Thị Hồng Sâm Nhân viên
4. ThS.Võ Ngọc Bình Nhân viên
5. ThS. Bùi Tá Vinh Nhân viên
6 ThS. Hoàng Thị Thúy Nhân viên
7 Ks. Bùi Tuyết Hạnh Nhân viên
8 ThS. Trần Thị Thoa Nhân viên
9 ThS. Nguyễn Văn Hưng Nhân viên
10 Ks. Vũ Thị Hồng Lê Nhân viên

 

III. LIÊN LẠC

Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II – 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Điện thoại: 028. 37314063 (323)

– Email: phongdaotao@hvct.edu.vn