TỔ CHỨC LIVESTREAM 25/07/2022: KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ