Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II khai giảng lớp Trung Cấp Bảo Vệ K2 tại Tỉnh Phú Yên

337

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II khai giảng lớp Trung Cấp Bảo Vệ K2 tại Tỉnh Phú Yên. Tham dự Lễ Khai giảng có Đ/C:- Lê Quang Phổ – Trưởng Phòng dạy nghề – Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Phú Yên.- Ban Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Tỉnh Phú Yên.- Ban giám Hiệu Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II