Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II khai giảng lớp Năng Lực Giáo dục nghề nghiệp về Quản lý chương Trình đào tạo theo chu trình PDCA

333

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II khai giảng lớp Năng Lực Giáo dục nghề nghiệp về Quản lý chương Trình đào tạo theo chu trình PDCA.

Đến dự lễ Khai giảng có các đồng Chí: 

– Ban giám hiệu Trường cao đẳng Kỹ nghệ II

– Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Dân tộc nội Trú Bắc Kạn.

Phát biểu trong Lễ khai giảng TS Nguyễn Thị Hằng -HT đánh giá cao sự quyết tâm đổi mới trong đào tạo của Trường Cao đẳng Dân tộc nội Trú Bắc Kạn, Cam kết tạo mọi điều kiện cho các thành viên hoàn thành tốt khoá học.

Thay mặt Lãnh Trường Cao đẳng Dân tộc nội Trú Bắc Kạn cảm ơn Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã cung cấp khoá học mới, đáp ứng nguyện vọng của Trường.