Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II hợp tác đào tạo Trường Hàng không và Logistics Việt Nam (VILAS)

483

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II làm việc với Trường Hàng không và Logistics Việt Nam (VILAS) về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành logistics