Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II bế giảng khoá bồi dưỡng Kỹ năng Quản lý và lập kế hoạch chiến lược cho các nhà quản lý đào tạo nghề

338

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II bế giảng khoá bồi dưỡng Kỹ năng Quản lý và lập kế hoạch chiến lược cho các nhà quản lý đào tạo nghề. Khoá học bồi dưỡng cho 30 Nhà quản lý, lãnh đạo tại các cơ sở GDNN tỉnh Phú Yên. Kết thúc khoá học có các học viên được nhà trường tặng giấy khen đạt đạt thành tích xuất xắc trong thời gian học tập. TS Nguyễn Thị Hằng – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu bế giảng lớp học và đánh giá cao các nhà quản lý, lãnh đạo tại các cơ sở GDNN tỉnh phú yên tích cực học tập và đã vận dụng kiến thức đã học và thực tiễn tại đơn vị để đưa ra một bản kế hoạch chiến lược tại đơn vị.