TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II LÀM VIỆC VỚI CÂU LẠC BỘ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (R&D)

781

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ học sinh, sinh viên trong quá trình khởi nghiệp bền vững, hội nhập cùng thời đại FTA và 4.0.

Ngày 03 tháng 08 năm 2017, trường Cao đẳng Kỹ nghệ II có buổi làm việc với câu lạc bộ Nghiên cứu và Phát triển (R&D). Thành phần của buổi làm việc như sau:

1.     Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

  • TS. Bùi Văn Hưng – Phó hiệu trưởng;
  • KS. Nguyễn Xuân Thành Nam – Phụ trách  khoa Bảo hộ lao động và Môi trường;
  • KS. Đỗ Trung Trực – Bí thư đoàn thanh niên.

2.     Câu lạc bộ Nghiên cứu và Phát triển (R&D)

  • ThS. Nguyễn Hoàng Dũng – Chuyên gia kinh tế, GĐ Nghiên cứu và Phát triển Viện kinh tế và Quản lý TpHCM. Chủ tịch câu lạc bộ R&D;
  • ThS. Hồ Minh Sơn – Nhà báo, Phó tổng biên tập thời báo Mêkông;
  • Hà Thanh Tùng – GĐ Công ty CP Đầu tư giải pháp phát triển thị trường Phong Việt.
  • Huỳnh Thị Mỹ Nương – Thư ký CLB R&D.