TKB HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 ( KHÓA 2020 )

1422

ÔTÔ :01.TKB HK1 NĂM HỌC 2020-2021_OTO_Khóa 2020

ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 02.TKB HK1 NĂM HỌC 2020-2021_ĐIỆN TỬ_CƠ ĐT_ĐCN_khóa 2020

CƠ KHÍ CHẾ TẠO 03. TKB HK1 NĂM HỌC 2020-2021_CKCT_khóa 2020

ĐIỆN LẠNH  04. TKB HK1 NĂM HỌC 2020-2021_ĐIỆN LẠNH_khóa 2020

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ  05.TKB HK1 NĂM HỌC 2020-2021_CNTT_Khóa 2020

MAY – THIẾT KẾ THỜI TRANG  06.TKB-HK1 NĂM HỌC 2020-2021_TKTT_Khóa 2020

DU LỊCH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN  07.TKB HK1 NĂM HỌC 2020-2021_ DLNHKS_Khóa 2020

DƯỢC 08.TKB HK1 NĂM HỌC 2020-2021_DUOC_Khóa 2020

MÔI TRƯỜNG  09.TKB HK1 NĂM HỌC 2020-2021_ MOI TRUONG_Khóa 2020

CHĂM SÓC SẮC ĐẸP 10.TKB-HK1 NĂM HỌC 2020-2021_CSSĐ_Khóa 2020

KINH TẾ 11.TKB HK 1 NĂM HỌC 2020-2021_ BM KINH TẾ _Khóa 2020_ 15.9.2020