Thời Khóa Biểu HK1 2021-2022

420

Môn chung: 0.KHCB – TKB HK1,2021-2022_môn chung

Khoa CNTT

1.TKB HK1 2021-2022_CNTT_Khoá 19_20

2.TKB HK1 2021-2022_CNTT_Khoá 21

Khoa Điện – Điện Tử

3. TKB HK1 2021-2022_ĐCN-Khoá 19-20_1

4. TKB HK1 2021-2022_ĐCN-Khoá 21

5. TKB HKI 2021-2022_DTU_CDT-Khoá 19_20

6.TKB HK1 2021-2022_ CDT-DTU_Khoá 21

Khoa Cơ khí chế tạo

7. TKB HKI 2021-2022_CKCT_Khóa 19_20_21

Khoa Điện lạnh

8.TKB HK1 2021-2022_ĐIỆN LẠNH_Khoá 20_21

8.TKB HK1 2021-2022_ĐIỆN LẠNH_Khoá 20_21_1

Khoa Cơ khí động lực

9.TKB HK1 2021-2022_CKĐL_Khoá 20_1

10.TKB HK1 2021-2022_CKĐL_Khoá 21_1

Khoa Y – Dược – Thẩm mỹ

11.TKB HK1 2021-2022_CSSĐ_Khóa 19_20_21

12.TKB HK1 2021-2022_DUOC_Khoá 19_20_21

Khoa BHLĐ & Môi trường

13.TKB HK1 2021-2022 _ MÔI TRƯỜNG _Khoá 21

Khoa DL – NH – Khách sạn

14.TKB HK1 2021-2022_DLNHKS_Khoá 20_21_1

BM Kinh tế

15.TKB HK1 2021-2022_Kinh tế_Khoá 20_1

16.TKB HK1 2021-2022_KInh tế_Khoá 21

BM Thiết kế thời trang

17.TKB HK1 2020-2021_TKTT_Khoá 20_21_1