TB TỔ CHỨC MỞ KHÓA ĐÀO TẠO “NGHIỆP VỤ CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG”

10070

[embeddoc url=”http://www.hvct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/THÔNG-BÁO-CHIÊU-SINH-KHÓA-ĐÀO-NGHIỆP-VỤ-CHO-NGƯỜI-HUẤN-LUYỆN-ATVS-LAO-ĐỘNG.pdf” download=”all”]