Phòng Tổ chức – hành chính – quản trị

PHÒNG TỐ CHỨC HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HVCT

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (trước đây là Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM) là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Quá trình thành lập và phát triển trường:

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II được thành lập theo Quyết định số 725/TBXH ngày 17/7/1978 của Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội với tên gọi Trường Dạy nghề thương binh Thủ Đức có chức năng nhiệm vụ là dạy nghề cho thương binh, bệnh binh trong phạm vi cả nước; năm 1993 đổi tên trường thành Trường Dạy nghề Người tàn tật Trung ương II; năm 2001 đổi tên trường thành Trường Kỹ Nghệ II; năm 2007 được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; năm 2016, Trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, thực hiện nhiệm vụ quan trọng theo quyết định 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đó là Đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ hoàn toàn, đánh dấu bước ngoặc của Nhà trường trong giai đoạn phát triển mới.

Với mục tiêu đến năm 2025, Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II trở thành một cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia uy tín hàng đầu, có vai trò tiên phong trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, từng bước tiếp cận trình độ đào tạo ở các nước trong khu vực và quốc tế. Đồng thời, cung cấp dịch vụ chất lượng cao về giáo dục nghề nghiệp; nghiên cứu và ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội để phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – Công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; Tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã đạt được các thành tích nổi bật:

  • Huân chương lao động hạng nhất (năm 2003).
  • Huân chương độc lập hạng ba (năm 2009).
  • Huân chương độc lập hạng nhì của chủ tịch nước năm 2016.

Nhiều đơn vị và cá nhân của trường được Chính phủ và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng bằng khen và các huân, huy chương khác.

Ngoài ra, các năm 2009, 2014, 2020 trường thực hiện kiểm định đều đạt cấp độ 3 (cấp độ cao nhất). Trường cũng đã kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo nghề và đều đạt cấp độ 3 là: Điện công nghiệp  năm 2012, nghề Hàn năm 2014 và nghề Công nghệ Ô tô năm 2020.

II. MỤC TIÊU HVCT

Mục tiêu:

Đến năm 2025, Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II trở thành một cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia uy tín hàng đầu, có vai trò tiên phong trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, từng bước tiếp cận trình độ đào tạo ở các nước trong khu vực và quốc tế.

Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II cung cấp dịch vụ chất lượng cao về giáo dục nghề nghiệp; nghiên cứu và ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội để phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

III. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HVCT

Hình ảnh:

IV. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Chức năng

– Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, hành chính và quản trị;

Nhiệm vụ 

– Xây dựng kế hoạch biên chế, nhân sự, lập quy hoạch cán bộ viên chức theo yêu cầu phát triển của đơn vị;

– Đề nghị đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, điều động, miễn nhiệm, cử đi học, tuyển nhân sự theo sự phân cấp quản lý cán bộ;

– Phổ biến, hướng dẫn kiểm tra thực hiện các chính sách chế độ của Đảng và Nhà nước có liên quan trực tiếp tới cán bộ viên chức, người lao động;

– Tổ chức quản lý lao động, kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc, kỷ luật lao động;

– Xây dựng kế hoạch công tác của Nhà trường hàng tuần, tháng; thực hiện công tác thống kê, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết năm học…;

– Quản lý sử dụng con dấu của Trường, làm công tác văn thư lưu trữ;

– Tổ chức hướng dẫn và tiếp khách đến làm việc với trường;

– Tổ chức thực hiện công tác thường trực bảo vệ cơ quan, đảm bảo trật tự an ninh trong nhà trường;

– Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;

– Quản lý và điều hành xe ô tô đáp ứng kịp thời các yêu cầu công tác.

– Quản lý Thư viện. Theo dõi và yêu cầu điều chỉnh việc sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo;

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả và có kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa kịp thời cơ sở vật chất, trang thiết bị, điện, nước, sửa chữa thường xuyên của trường. Quản lý theo dõi tình hình sử dụng điện, nước, phân tích biến động và đề xuất giải pháp khắc phục;

– Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy theo đúng Pháp lệnh phòng cháy chữa cháy và sự hướng dẫn chỉ đạo của công an địa phương;

– Triển khai và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, quản lý, chăm sóc các loại cây xanh, bồn hoa, cây cảnh trong toàn trường;

– Thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin liên lạc, lưu trữ hiện vật; chăm lo điều kiện làm việc của Ban Giám hiệu Nhà trường, các Phòng, Khoa và các đơn vị thuộc trong Nhà trường;

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

V. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ PHÒNG TCHCQT

1. Nguyễn Thị Sang 

Chức vụ: Trưởng Phòng

2. Hồ Đăng Chương

Chức vụ: Nhân Viên

3. Trần Thị Quyền Linh

Chức vụ: Nhân Viên

4. Đỗ Ngọc Minh

Chức vụ: Nhân Viên

5. Phạm Thị Huệ

Chức vụ: Nhân Viên

6. Nguyễn Đình Duy 

Chức vụ: Nhân Viên

7. Hoàng Thị Thúy

Chức vụ: Nhân Viên

8. Bùi Anh Tuấn

Chức vụ: Nhân Viên

9. Bùi Đức Anh

Chức vụ: Nhân Viên

10. Phạm Nhựt Trường

Chức vụ: Nhân Viên

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHÒNG TCHCQT

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị – Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

Địa chỉ: 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ:

  • Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Sang
  • Điện thoại: 028.37314063 (312)
  • Emai: phongtchcqt@hvct.edu.vn

VII. HÌNH ẢNH LIÊN QUAN :