Phòng Thực tập sản xuất và dịch vụ

GIỚI THIỆU PHÒNG THỰC TẬP SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ

  1. GIỚI THIỆU

Phòng Thực tập sản xuất và dịch vụ (TTSX-DV) được thành lập vào ngày 14/08/2001 theo quyết định đổi tên từ Trường dạy nghề cho Thương binh và người tàn tật Trung ương II thành Trường Kỹ Nghệ II. Ngày 31/01/2007 Trường Kỹ Nghệ II được nâng cấp thành Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM theo quyết định số 197/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

 

  1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng TTSX-DV có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về tổ chức công tác thực tập, sản xuất và dịch vụ.

Xây dựng kế hoạch thực tập kết hợp sản xuất và dịch vụ cho từng học kỳ, từng năm học; tổ chức và thực hiện kế hoạch thực tập kết hợp với sản xuất sau khi được phê duyệt;

Liên hệ các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh tìm các nguồn hàng để thực hiện kế hoạch thực tập kết hợp sản xuất.

Quan hệ các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh để tổ chức dịch vụ việc làm, giải quyết việc làm cho sinh viên, học sinh sau khi tốt nghiệp;

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ký kết các hợp đồng sản xuất, dịch vụ và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng sản xuất, dịch vụ đã ký kết.

Liên kết và có mối quan hệ làm việc với trên 200 xí nghiệp, nhà máy trên địa bàn thành phố, các khu công nghiệp,khu chế xuất.

Tổ chức cho hàng ngàn sinh viên đi thực tập tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp.

Tổ chức liên hệ với các công ty tạo việc làm bán thời gian để có thêm thu nhập cho hàng trăm học sinh sinh viên nhằm trang trải việc học hành.

Tổ chức giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố.

Ký kết hợp đồng về nguyên tắc nhân lực với một số công ty nhằm đảm bảo đào tạo có địa chỉ.

III.           NHÂN SỰ

  Họ tên Chức vụ Hình ảnh

 

1. Trần Viết Phú Phụ trách phòng  
2. Vũ Thị Hồng Lê Nhân viên
3. Nguyễn Văn Hưng Nhân viên
4. Hoàng Thị Thúy Nhân viên

 

LIÊN LẠC

Phòng Thực tập sản xuất và dịch vụ ( Tầng 3 – tòa nhà 10 tầng)

 – Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II – 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Điện thoại: 028. 37314063 (327)

– Email: phongttsx@hvct.edu.vn