Phòng Công tác học sinh sinh viên

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

  1. GIỚI THIỆU
  2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

–         Tiếp nhận danh sách thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ, và của trường.

–         Quản lý hồ sơ của học sinh, sinh viên; Thống kê, tổng hợp dữ liệu.

–         Theo dõi, cấp giấy xác nhận cho học sinh, sinh viên.

–         Tổng hợp rèn luyện, Khen thưởng, Kỷ luật; Khuyến khích học tập; Miễn giảm học  phí; Trợ cấp xã hội của học sinh, sinh viên.

–         Giải quyết các công việc hành chính khác có liên quan đến học sinh, sinh viên.

–         Theo dõi đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên, xếp loại học tập cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học.

–         Phối hợp với các Phòng khoa tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động  Nghiên cứu khoa học, Hội thi tay nghề giỏi cấp thành phố, và các hoạt động học tập khác.  Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho  học sinh, sinh viên.

–         Tổ chức, triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong mỗi buổi sinh hoạt lớp.

–         Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, phổ biến các chế độ, chính sách của nhà  nước có liên quan đếnhọc sinh, sinh viên, nội quy, quy chế vào đầu năm học, khóa học và các hoạt động ngoài giờ khác.

–         Thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước quy định đối với học sinh, sinh viên về học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, và các chế độ khác liên quan đến học sinh, sinh viên.

–         Kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến HSSV.

–         Một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

III.           NHÂN SỰ

  Họ tên Chức vụ  
1. ThS. Trần Thị Thúy Hằng  Trưởng Phòng
2. Bùi Tuyết Hạnh

hanhbuituyet@hvct.edu.vn

– Phụ trách HSSV các bộ phận sau:

Khoa Cơ khí động lực; Khoa Dược.

– Các công việc hành chính.

– Thực hiện các báo cáo 5S và Kiểm định.

Nhân viên
3. Trần Thị Thoa

thoatranthi@hvct.edu.vn

– Phụ trách HSSV các bộ phận sau: Khoa Điện lạnh; CNTT, Bộ môn Kinh tế,Khoa may thời trang – Quản trị nhà hàng

– Đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia; Phối hợp với trung tâm tuyển sinh tổ chức tuyển sinh;

– Xác minh văn bằng chứng chỉ cho người học;    

Nhân viên

 LIÊN LẠC

Phòng Công tác học sinh sinh viên – Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II – 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Điện thoại: 028. 37314063 (325)

– Email: phongcths@hvct.edu.vn