Xử lý nước thải công nghiệp

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Mã ngành: 6520309

Giới thiệu:

Xử lý nước thải công nghiệp là ngành, nghề thực hiện các công việc: Vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghiệp; bảo trì bảo dưỡng thiết bị, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp; phân tích, đánh giá các chỉ tiêu gây ô nhiễm trong nước thải và giám sát chất lượng nước xả thải; phát hiện, xử lý sự cố trong quá trình vận hành và tối ưu hóa quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; tổ chức thi công lắp đặt thiết bị cho công trình xử lý nước thải công nghiệp; hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Người làm nghề xử lý nước thải công nghiệp làm việc ở các nhà máy xử lý nước thải tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Để hành nghề, người học phải có sức khỏe tốt, đạo đức nghề nghiệp, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với công việc theo chức danh đảm nhiệm. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận; xây dựng ý thức và sự say mê nghề nghiệp.

– Kiến thức

+       Mô tả được phương pháp lấy mẫu, phân tích, xác định và đánh giá được các chỉ tiêu môi trường theo QCVN cho từng loại nước thải và các văn bản pháp luật liên quan;

+       Trình bày được các nguyên tắc về an toàn hoá chất, dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm, an toàn lao động tại trạm xử lý nước thải;

+       Giải thích được vai trò của các loại vi sinh vật trong xử lý nước thải;

+       Mô tả được các quy trình công nghệ xử lý nước thải cơ bản, tính toán được các thông số cơ bản trong hệ thống xử lý nước thải cũng như đề xuất và thuyết minh công nghệ xử lý cho từng loại nước thải cụ thể;

+       Kiểm tra được các thông số kỹ thuật của các loại thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải;

+       Giải thích được các thông số vận hành bất thường và đề xuất biện pháp điều chỉnh phù hợp;

+       Phân tích được các sự cố, hư hại về công trình, hệ thống đường ống, thiết bị thường gặp trong trạm Xử lý nước thải và đề xuất biện pháp bảo trì, bảo dưỡng;

+       Mô tả được quy trình thi công và lắp đặt thiết bị tại các công trình xử lý nước thải quy mô vừa và nhỏ.

+       Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

– Kỹ năng

+       Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị trong phòng thí nghiệm, cũng như sử dụng hóa chất và pha chế được hoá chất theo các nồng độ yêu cầu;

+       Thực hiện thành thạo các thao tác trong phân tích các chỉ tiêu môi trường cơ bản và đánh giá được chất lượng môi trường nước thải;

+       Áp dụng được vấn đề an toàn lao động trong quá trình làm việc tại phòng thí nghiệm và hệ thống xử lý nước thải;

+       Vận hành thành thạo hệ thống xử lý nước thải;

+       Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng được hệ thống xử lý nước thải;

+       Lập kế hoạch theo dõi, kiểm tra và đo đạc định kỳ các thông số cần thiết để vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải theo quy trình xử lý;

+       Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ, bảo trì bảo dưỡng các thiết bị máy móc trong hệ thống xử lý nước thải;

+       Tính toán các thông số thiết kế cơ bản và thông số vận hành trong hệ thống xử lý nước thải;

+       Tư vấn kỹ thuật về hệ thống xử lý nước thải quy mô vừa và nhỏ;

+       Kiểm tra được các thông số kỹ thuật của các loại thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải;

+       Thực hiện thi công và lắp đặt thiết bị tại các công trình xử lý nước thải quy mô vừa và nhỏ;

+       Cập nhật các kiến thức mới về công nghệ và quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.

+       Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

+       Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+       Có khả năng nhận biết, phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau;

+       Tự chủ, làm việc độc lập và hướng dẫn người khác trong tổ nhóm khi thực hiện công việc;

+       Chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và chịu một phần trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của người khác trong tổ, nhóm làm ra.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các vị trí như:

– Vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghiệp;

– Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp;

– Phân tích nước thải công nghiệp;

– Thi công lắp đặt thiết bị cho hệ thống xử lý môi trường;

– Quan trắc nước thải;

– Tư vấn thiết bị kỹ thuật môi trường;

– Tổ chức quản lý trạm xử lý nước thải công nghiệp.

Các công ty liên kết:

– Công ty Thoát nước Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

– Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

– Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương

– Công ty Thoát nước và Xử lý Nước thải Đà Nẳng

– Công ty Cổ Phần CXTechnology (VN)

– Công ty TNHH Biotech Việt Nam

– Công ty TNHH Công Nghệ Xử Lý Môi Trường Hoàng Thiên

– Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

– Tổng Công ty Tín Nghĩa (TinnghiaCorp.)

– Hội cấp thoát nước Việt Nam

Mức lương và cơ hội:

Mức lương của ngành Môi trường (Xử lý nước thải công nghiệp) đối với những sinh viên mới ra trường sẽ dao động trong khoảng từ 5 – 7 triệu VNĐ/ tháng. Đối với những người đã có kinh nghiệm làm việc từ 2 – 3 năm kinh nghiệm lương trung bình từ 7 – 12 triệu VNĐ/tháng. Nếu kinh nghiệm làm việc từ 4 – 5 năm kinh nghiệm lương cơ bản trên 13 triệu VNĐ/tháng. Đối với những người giỏi ngoại ngữ có thể làm việc tại các công ty, doanh nghiệp nước ngoài kinh nghiệm từ 5 năm, lương trung bình sẽ từ 15 triệu VNĐ/tháng.

Chính sách của ngành:

– Miễn 100% học phí cho sinh viên.

Chính sách chung:

– Miễn 100% học phí cho sinh viên:

+ Gia đình chính sách có công với cách mạng : Con thương binh bệnh binh, con liệt sĩ .

+ Thuộc diện dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Sinh viên là dân tộc thiểu số và thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

+ Học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp

– Về học bổng:

+ Học bổng đầu vào có giá trị tương đương học phí HK II cho các thủ Khoa của từng Khoa có điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 3 môn xét tuyển từ 21 điểm trở lên

+ Giảm 5% học phí cho sinh viên đóng học phí 1 lần/năm

+ Giảm 100% học phí năm đầu cho 03 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm lớp 12.

Chương trình liên kết:

Ngành Xử lý nước thải công nghiệp được đào tạo tại Khoa Bảo hộ Lao động và Môi trường từ năm 2013, với kinh nghiệm thực tiễn dồi dào từ giảng viên và sự hỗ trợ về thực tập tại doanh nghiệp từ các công ty như: Công ty Cổ Phần CXTechnology (VN), Công ty TNHH Biotech Việt Nam, Công ty TNHH Công Nghệ Xử Lý Môi Trường Hoàng Thiên, Tổng Công ty Tín Nghĩa (TinnghiaCorp.), mang lại cho sinh viên một ngành đào tạo dồi dào thực tiễn và cơ hội việc làm rộng mở.

– Phòng 208, số 502 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

– Thông tin liên hệ của khoa:

+ ThS. Nguyễn Xuân Thành Nam – Phụ trách Khoa

+ Số điện thoại: 0913374778

+ Email: kbhldmt@hvct.edu.vn