Thiết kế thời trang

Mục tiêu đào tạo:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Thiết kế thời trang, người học nghề có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành như sau:

–         Vận hành và sử dụng thiết bị, dụng cụ phù hợp với các loại sản phẩm thời trang cẩn thận, an toàn và hiệu quả.

–         Sáng tác, thiết kế, cắt và may các mẫu trang phục theo chủ đề và ý tưởng: bộ sưu tập, trang phục dạ hội, trang phục cưới.

–         Sáng tác và thiết kế sản phẩm thời trang trên các phần mềm tin học;

–         Giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu tiếng anh trong kỹ thuật ngành may.

–         Thiết kế mẫu chủ, nhân mẫu, nhảy mẫu và giác sơ đồ tiết kiệm, chính xác;

–         Tổ chức thực hiện nghiên cứu thị trường và tiếp thị sản phẩm hàng thời trang do nhóm tổ chức đạt hiệu quả;

–         Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc;

–         Khả năng hướng dẫn và giám sát trong nhóm thực hiện công việc.

–         Giải quyết được các công việc có tính phức tạp của nghề;

–         Có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

Vị trí việc làm:

Sau khi tốt nghiệp , sinh viên trực tiếp tham gia làm việc tại:

– Phòng kỹ thuật của các công ty thiết kế thời trang, may công nghiệp,;

– Tham gia quản lý ở cấp tổ thiết kế;

– Tham gia thiết kế mẫu tại các công ty thiết kế và doanh nghiệp may;

– Làm việc độc lập tại cơ sở do cá nhân tự tổ chức sản xuất;

– Ngoài ra sinh viên còn có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

Tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp, liên thông trình độ Cao đẳng

Phương thức: Ban ngày và buổi tối

Đăng ký trực tuyến tại web

Hotline tư vấn tuyển sinh: 1900966916 – 028 37310667 – 039 511 3839