Bảo hộ lao động

NGÀNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Mã ngành: 6850203

Giới thiệu tổng quan:

Chương trình đào tạo ngành/ nghề Bảo hộ lao động (BHLĐ) cung cấp cho người học những kiến thức về an toàn lao động, các quy định về an toàn lao động, công tác bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường, phương pháp ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, một số an toàn phổ biến trong sản xuất công nghiệp và xây dựng. Sau khi học xong người học có khả năng áp dụng được các kiến thức, kỹ năng vào công việc giám sát, huấn luyện  an toàn cho công trình xây dựng; giám sát và quản lý án toàn, môi trường cho nhà máy sản xuất, huấn luyện an toàn tại các trung tâm an toàn; tư vấn các dịch vụ về an toàn cho các doanh nghiệp.

Tốt nghiệp ngành/ nghề bảo hộ lao động người học có kiến thức lý thuyết, kiến thức thực tế cần thiết và kỹ năng thực hành chuyên sâu, sáng tạo về nghề. Người học có phương pháp tư duy khoa học, sáng tạo, khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có ý thức kỷ luật, có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội, có ý thức chấp hành pháp luật.

Người học có khả năng tự học, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi của cách mạng công nghiệp 4.0 và có kỹ năng xanh.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể tiếp tục học các ngành nghề có liên quan ở bậc cao hơn nhằm hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

– Kiến thức: 

+       Mô tả được các quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao động; môi trường; phòng chống chảy nổ;…

+       Mô tả được các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động;

+       Trình bày được công dụng, đặc tính kỹ thuật, quy trình công nghệ, nguyên lý làm việc của một số thiết bị, máy móc, công nghệ trong sản xuất;

+       Trình bày được các quy trình đánh giá rủi ro trong môi trường làm việc;

+       Trình bày được kiến thức về Ergonomi và các bước sơ cấp cứu;

+       Trình bày được các bước xây dựng hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động và tường bước xây dựng văn hoá an toàn cho doanh nghiệp;

+       So sánh được các kiến thức kỹ năng được đào tạo tại nhà trường và thực tế công việc tại doanh nghiệp đối với nghề Bảo hộ lao động.

– Kỹ năng:

+       Áp dụng đúng các qui định của pháp luật an toàn – vệ sinh lao động, các tiêu chuẩn quy chuẩn;

+       Lập được kế hoạch bảo hộ lao động, các báo cáo về bảo hộ lao động;

+       Hướng dẫn người lao động những thao tác đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động;

+       Thực hiện kiểm tra, giám sát an toàn – vệ sinh lao động tại doanh nghiệp;

+        Đánh giá được mức độ hợp lý trong bố trí mặt bằng nơi sản xuất, vị trí làm việc và mức độ rủi ro ở nơi làm việc;

+       Phát hiện được các bất hợp lý trong hành trình thao tác sản phẩm, đề xuất các cải thiện;

+       Thực hiện các thao tác sơ cấp cứu cơ bản và hướng dẫn lao động khác;

+        Lập được phương án xử lý tình huống khẩn cấp, tổ chức diễn tập và xử lý tình huống khẩn cấp khi xảy ra;

+       Tổ chức các cuộc họp về an toàn – vệ sinh lao động;

+       Xây dựng được nội qui, qui chế, biện pháp làm việc đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động nơi làm việc;

+       Biết tổ chức, vận động người lao động  thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động;

+       Làm được các công việc cơ bản khi thực tập thực cơ sở theo yêu của doanh nghiệp.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+       Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;

+       Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;

+       Đánh giá hoạt động của cá nhân, của nhóm và kết quả thực hiện.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các vị trí như:

– Cán bộ bảo hộ lao động tại các phòng ban, bộ phận bảo hộ lao động hoặc các bộ phận kỹ thuật hoặc các phòng tổ chức lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất;

– Cán bộ giám sát an toàn hiện trường tại tất cả các công trường;

– Kỹ thuật viên tại các phòng thí nghiệm và xưởng thực hành huấn luyện an toàn;

– An toàn vệ sinh viên hoặc các tổ chức có cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động.

Các công ty liên kết:

– Công ty TNHH Dịch vụ An toàn Lao động Việt Nam (HSE Provider)

Mức lương và cơ hội:

Một ngành học với  cơ hội việc làm đa dạng, đặc biệt là dù bạn có kinh nghiệm hay chưa có kinh nghiệm thì đều có cơ hội để tìm kiếm và lựa chọn cho mình một công việc phù hợp với bản thân. Mức thu nhập của sinh viên mới ra trường ngành Bảo hộ lao động khi chưa có kinh nghiệm thực tế hiện nay dao động từ 8 -10 triệu đồng/tháng. Mức lương sẽ hấp dẫn hơn khi bạn không ngừng trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm thực tế cho bản thân.

Chính sách chung:

Miễn 100% học phí cho sinh viên:

+ Gia đình chính sách có công với cách mạng : Con thương binh bệnh binh, con liệt sĩ .

+ Thuộc diện dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Sinh viên là dân tộc thiểu số và thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

+ Học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp

Học bổng cho sinh viên:

+ Học bổng đầu vào có giá trị tương đương học phí HK II cho các thủ Khoa của từng Khoa có điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 3 môn xét tuyển từ 21 điểm trở lên

+ Giảm 5% học phí cho sinh viên đóng học phí 1 lần/năm

+ Giảm 100% học phí năm đầu cho 03 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm lớp 12.

Hiện tại, ngành học Bảo hộ lao động được đào tạo tại Khoa theo mô hình liên kết đào tạo cũng với Công ty TNHH Dịch vụ An toàn Lao động Việt Nam (HSE Provider), đem đến cho sinh viên ngành học năng động, luôn thay đổi và cập nhập kịp thời các thông tin ngành nghề, bảo đảm cho sinh viên đầu ra có các kỹ năng và kiến thức sát với thực tế làm việc tại doanh nghiệp.
– Phòng 208, số 502 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

– Thông tin liên hệ của khoa:

+ ThS. Nguyễn Xuân Thành Nam – Phụ trách Khoa

+ Số điện thoại: 0913374778

+ Email: kbhldmt@hvct.edu.vn