Bộ môn May – Thiết kế thời trang

Khoa May Thời Trang – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II  được thành lập  trên cơ sở Ban nghề may năm 2007. Quy mô đào tạo hàng năm từ 250 đến 300 sinh viên với các nghề:

          May thời trang, Thiết kế thời trang, Quản trị nhà hàng, Kỹ thuật chế biến món ăn. 

Các hệ đào tạo: 3 cấp trình độ Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng.

Chức năng, nhiệm vụ

1.1 Chức năng:

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy nghề May thời trang, Thiết kế thời trang, Quản trị nhà hàng, Kỹ thuật chế biến món ăn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

1.2  Nhiệm vụ

+ Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa

+ Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.

+ Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị; xây dựng, đề xuất các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.

  1. Đội ngũ giảng viên