BM Khoa học cơ bản

BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Bộ môn Khoa học Cơ bản trực thuộc Khoa Kỹ thuật công nghệ– Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II được thành lập năm 2016 có chức năng, nhiệm vụ giảng dạy và quản lí đào tạo 6 môn học chung cho tất cả sinh viên trong toàn trường, có chức năng, nhiệm vụ:

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch của trường cho 6 môn học chung;

Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo kế hoạch; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội;

Hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của bộ môn;

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học đảm bảo chất lượng đào tạo;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giáo viên, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên,  thuộc bộ môn;

Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên trong bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

Khuyến khích học sinh, sinh viên, giáo viên tham gia đầy đủ vào các hoạt động đoàn thể của nhà trường.

Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình 6 môn học này đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng và ban hành theo các Thông tư sau:

– Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh;

– Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị;

– Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Pháp luật;

– Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Giáo dục thể chất;

– Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Tin học;

– Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Quy định Chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

III. CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ

Phòng học lý thuyết:

  • Khu 5 tầng
  • Tầng 3 khu 10T: Phòng máy tính học Anh văn & Tin học cơ bản, gồm 2 phòng thực hành, 2 phòng lý thuyết trang bị máy móc, thiết bị nghe – nhìn hiện đại.

Sân bãi học tập môn GDTC, GDQP – AN

V. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Với đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm tận tâm, nhiệt tình, hỗ trợ sinh viên tiếp cận dễ dàng, vui vẻ với hệ thống khối lượng kiến thức cơ bản, giúp sinh viên rèn luyện thể chất, năng lực nhận thức, kỹ năng ngoại ngữ, tin học,… dễ dàng tiếp cập với các môn học chuyên ngành, và trở thành 1 người lao động tốt trong tương lai.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bộ môn Khoa học cơ bản

Địa chỉ: Phòng 313, tòa nhà 5 tầng số 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ:

  • Trưởng bộ môn: Nguyễn Thị Thu
  • Số di động: 0932618585
  • Email: bmkhcb@hvct.edu.vn