Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Bảo vệ cho công ty MTV nhiên liêu Hàng không VN – CN Miền Nam

402

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Bảo vệ cho công ty MTV nhiên liêu Hàng không VN – chi nhánh Miền Nam

Một số hình ảnh liên quan: