Khai giảng khóa Đào tạo giảng viên giảng dạy kiến thức kinh doanh khởi sự doanh nghiệp tại tỉnh Tiền Giang

374

Ngày 16 tháng 11 năm 2018 , Với sự hỗ trợ Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội và trường Trung cấp khu vực gò công Tỉnh Tiền Giang, Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II khai giảng khóa Đào tạo giảng viên giảng dạy kiến thức kinh doanh khởi sự doanh nghiệp tại tỉnh Tiền Giang.