HVCT VỚI NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0

719

Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với sự ảnh hưởng của cách mạng 4.0 đã và đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho sự phát triển của đất nước nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng. Với mục đích tuyên truyền nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hiện tại, chương trình “Hội nghị về cách thức nền công nghiệp 4.0 định hình tương lai của lĩnh vực đào tạo nghề” diễn ra trong hai ngày 18 và 19/09/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Đến tham dự chương trình có đại diện của các tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín ở Việt Nam và các tổ chức quốc tế như: Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (DVET), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Công ty Bosch Việt Nam và Trường cao đẳng Kỹ nghệ II do Tiến sỹ Nguyễn Thị Hằng – Hiệu trưởng làm đại diện.

Hội nghị đề cập đến nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh của cách mạng 4.0 và đặc biệt tập trung vào sự ảnh hưởng cũng như những thách thức, cơ hội của nó đến giáo dục nghề nghiệp. Thông qua nội dung các tham luận trình bày trong hội nghị, các cơ sở giáo dục nghiệp đều có cách nhìn nhận thống nhất là các trường nghể, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần có sự thay đổi về căn bản lấy người học làm trung tâm, gắn kết quá trình đào tạo nghề với thực tiễn sản xuất và quan trọng nhất chính là trang bị thái độ và kỹ năng nghề nghiệp cho nsinh viên sau khi tốt nghiệp. Cách mạng 4.0 như một làn sóng tất yếu sẽ xóa bỏ những rào cản, ranh giới ngành nghề truyền thống theo đó nhiều ngành nghề sẽ mất đi, những ngành nghề mới sẽ xuất hiện, từ đó đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần có quy hoạch, định hướng, lựa chọn các ngành nghề trọng điểm phù hợp với xu thế phát triển. Quá trình đào nghề muốn đạt hiệu quả cao cần có sự tham gia, đầu tư của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động vì vậy xã hội hóa trong đào tạo nghề và triển khai cơ chế tự chủ cho các trường là xu thế khách quan, phù hợp với thực tiễn phát triển giáo dục.

Trường cao đẳng Kỹ nghệ II do Tiến sỹ Nguyễn Thị Hằng – Hiệu trưởng đại diện Nhà trường tham gia Hội nghị với tư cách là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm ở khu vực phía Nam. Qua 40 năm trưởng thành và phát triển Nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên có chuyên môn và đạo đức phục vụ thiết thực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cũng trong hội nghị, Tiến sỹ Nguyễn Thị Hằng đã tham gia lễ ký thỏa thuận hợp tác với 09 cơ sở đào tạo nghề khác trên cơ sở hướng đến nâng cao chất lượng sinh viên sau tốt nghiệp, tận dụng những ưu điểm, thế mạnh của từng cơ sở. Thỏa thuận hợp tác của trường cao đẳng Kỹ nghệ II tại Hội nghị là những bước đi đầu tiên trong quá trình hội nhập của Nhà trường vào môi trường đào tạo nghề chất lượng cao ở khu vực ASEAN và tiến đến hội nhập quốc tế.