Hội thảo TVET lần thứ 7 tại Thủ đô KAKARTA, INDONESIA

346

Hội thảo tập trung vào các nội dung sau:
1. Tại sao sự hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với Doanh nghiệp là quan trọng trong qúa trình đào tạo?
2. Những khó khăn trong qúa trình hợp tác?
3. Tăng cường những nội dung nào cần hợp tác?
4. Những yếu tố nào tạo được sự thành công của qúa trình hợp tác?
5. Những cơ hội và thách thức của TVET trong khối ASEAN?


TS.Nguyễn Thị Hằng Hiệu trửơng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, trình bày nội dung: “Hợp tác đào tạo trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải – Điển hình thành công từ Việt Nam”. Bài trình bày được các đại biểu đánh giá cao và mong muốn được chia sẻ, lan toả trong hệ thống.
Hội thảo đã thống nhất cao phương châm:
“Giáo dục và giáo dục nghề nghiệp là chìa khoá thúc đẩy phát triển toàn xã hội”;
“Giáo dục và giáo dục nghề nghiệp là công cụ để kiến tạo tương lai”;
Các đại biểu cũng rất tâm đắc: “Giáo dục nghề nghiệp phải nói theo ngôn ngữ của Doanh nghiệp”, và phải “hành động” để biến tính khả thi, tiềm năng của giáo dục nghề nghiệp thành “thực tiễn”!