Hội nghị quán triệt về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – nội dung chuyên đề năm 2019

742

Sáng nay, ngày 30 tháng 3 năm 2019, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã tổ chức Hội nghị quán triệt về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại buổi Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức của Đảng bộ trường nghe đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Bí thư Đảng ủy trường truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Bí thư đã nhấn mạnh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong việc Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; Phát huy dân chủ và Chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung vô cùng quan trọng. Mỗi cán bộ đảng viên, viên chức là lực lượng nòng cốt của mọi hoạt động, luôn phải biết kết hợp hài hòa giữa các lợi ích, quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư đề nghị các Chi bộ trực thuộc và các bộ phận Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019. Cùng với đó các đồng chí cán bộ, đảng viên, viên chức xây dựng bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất nhằm góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Châu Thị Chứa.