Hiệu trưởng TS Nguyễn Thị Hằng tháp tùng lãnh đạo Bộ lao động TB&XH làm việc tại Australia

590

Hiệu trưởng TS Nguyễn Thị Hằng tháp tùng lãnh đạo Bộ lao động TB&XH làm việc tại Australia. Giáo dục nghề nghiệp đã dần mở chìa khoa chất lượng, Hội nhập quốc tế là yếu tố rất quan trọng trong việc phát triển bền vững. TS Nguyễn Thị Hằng – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã tiếp cận sâu sắc trong việc hội nhập quốc tế để phát triển nhà trường.

Một số hình ảnh liên quan