HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG KỸ NGHỆ II DỰ LỄ KHAI MẠC “World skills 2019” TẠI LIÊN BANG NGA.

8353

Bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II dự lễ khai mạc thi tay nghề thế giới tại Kazan Liên bang Nga ngày 22.8.2019.

Đoàn VN có 19 thí sinh dự thi trong đó có em Nguyễn Thái Phương dự thi nghề Công nghệ nước là SV K 15-18 của trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Thật vinh dự và tự hào khi học nghề Thoát nước và xử lý nước thải tại trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.
Chúc em mang vinh quang về cho trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT), cho tổ quốc Việt Nam.