Bộ môn Hàn

  1. GIỚI THIỆU

–         Bộ môn hàn hiện nay đang đào tạo nghề ở 03 cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp. Qua nhiều năm nay, sinh viên nghề hàn sau khi học tại trường đã và đang làm việc với vị trí công việc trong và ngoài nước. Ngoài ra bộ môn hàn thường xuyên tổ chức kiểm tra tay nghề và cấp chứng nhận, chứng chỉ cho người lao động.

–         Đào tạo các nghề: Hàn 3G, 6G, Hàn MIG/MAG, FCAW, Hàn TIG, các chương trình đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động

–         Một số thành tích bộ môn Hàn đạt được:

o   Thành tích giáo viên:

  • Giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia: 01
  • Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh/TP: 02

o   Thành tích của học sinh:

  • Học sinh giỏi cấp Thành phố: 10
  • Học sinh giỏi cấp quốc gia: 08
  1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BỘ MÔN

Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường

– Tổ chức thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học khi được phân công, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo

– Quản lý giáo viên,học viên thuộc đơn vị mình

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của hiệu trưởng, đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy và học

– Thực hiện chế độ báo cáo các kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định của hiệu trưởng.

– Duy trì và đào tạo các lớp hàn chất lượng cao (6G)

– Đưa học sinh và giáo viên đi thực tế tại các công trình.

III.           NHÂN SỰ

  1. Kỹ sư Trần Minh Hoàng;

Chức vụ: Trưởng bộ môn Hàn;

 2. Kỹ sư Nguyễn Văn Thăng

Chức vụ: Giảng viên

Đạt tay nghề giỏi cấp quốc gia năm 2010