Đăng kí trực tuyến | Tải mẫu đăng ký

Mục tiêu đào tạo:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, người học nghề có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành như sau:

+ Sử dụng được các loại báo cáo quản trị trong lĩnh vực quản lý;

+ Phân tích được tình hình quản lý doanh nghiệp;

+Tổ chức thực hiện được công tác quản trị: nhân sự, tài chính, marketing, sản xuất phù hợp với từng doanh nghiệp;

+ Thiết lập mối quan hệ với các tổ chức, đối tác;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác quản lý của doanh nghiệp;

+ Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác quản lý và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật;

+ Lập được kế hoạch quản lý doanh nghiệp.

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng cho quản lý.

+ Ứng dụng được ngoại ngữ chuyên ngành vào trong công tác quản lý.


Vị trí việc làm:

+ Quản lý phân xưởng  và dây duyền sản xuất

+ Quản lý kho

+ Quản trị marketing

+ Quản trị nhân sự

+ Giám đốc các chi nhánh

+ Giám đốc xí nghiệpTuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp, liên thông trình độ Cao đẳng

Phương thức: Ban ngày và buổi tối

Đăng ký trực tuyến tại web

Hotline tư vấn tuyển sinh: 1900966916 - 028 37310667 - 028 37311566