Đăng kí trực tuyến | Tải mẫu đăng ký

Tên ngành/ nghề: Cơ Điện Tử

 

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo trung cấp ngành Cơ Điện  Tử có phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn đất nước; có khả năng ứng dụng và kỹ năng triển khai các công nghệ tiên tiến thuộc các lĩnh vực: Cơ ứng dụng, công nghệ điện - điện tử, công nghệ thông tin – vi xử lý và điều khiển số. Cụ thể là:

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

Ø  Vận dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành.

Ø  Có khả năng ứng dụng được tin học văn phòng vào hoạt động ngành;

Ø  Giải thích được quy cách, tính chất của các loại vật liệu thường dùng trong lĩnh vực cơ khí, điện, điện tử, thủy lực - khí nén.

Ø  Phân tích được tính chất, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của: các cơ cấu truyền động cơ khí, cụm thiết bị điện - điện tử, hệ thống thuỷ lực - khí nén trong lĩnh vực cơ điện tử.

Ø  Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các hệ thống cơ điện tử.

Ø  Có khả năng ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của ngành.

- Kỹ năng:

Ø  Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành;

Ø  Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng vào hoạt động ngành;

Ø  Đọc được các bản vẽ kỹ thuật của ngành (bản vẽ chi tiết, bản vẽ sơ đồ lắp, bản vẽ sơ đồ nguyên lý); sử dụng máy tính để thiết lập sơ đồ hệ thống cơ điện tử;

Ø  Lập được kế hoạch, tổ chức và thực hiện lắp đặt, bảo trì, kết nối tổ hợp hệ thống;

Ø  Vận hành được thiết bị trong dây chuyền sản xuất tự động;

Ø  Phát hiện và sửa được lỗi thường gặp tương đối phức tạp của hệ thống cơ điện tử;

Ø  Giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống cơ điện tử;

Ø  Sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất;

Ø  Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất, kinh doanh; có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động.

- Chính trị, đạo đức:

Ø   Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh;

Ø   Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Ø   Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Cơ Điện tử;

Ø   Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

Ø   Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

Ø   Có đạo đức, lương tâm ngành nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, yêu ngành; có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

Ø   Sau khi tốt nghiệp có khả năng tự tìm việc làm và tạo việc làm cho người khác hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Đạo đức, tác phong công nghiệp:

Ø  Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

Ø  Yêu ngành, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

Ø  Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

Ø  Khiêm tốn giản dị; lối sống trong sạch, lành mạnh; cẩn thận và trách nhiệm trong công việc.

- Thể chất và quốc phòng:

Ø  Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

Ø  Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

Ø  Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

Ø  Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm:

     Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Cơ điện tử trình độ trung cấp có thể làm việc tại:

Ø Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm cơ điện tử;

Ø Các dây chuyền sản xuất tự động;

Ø Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm cơ điện tử;

Ø Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị cơ điện tử.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

3. Nội dung chương trìnhTuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp, liên thông trình độ Cao đẳng

Phương thức: Ban ngày và buổi tối

Đăng ký trực tuyến tại web

Hotline tư vấn tuyển sinh: 1900966916 - 028 37310667 - 028 37311566