BỘ MÔN XÂY DỰNG - TUYỂN SINH CÁC LỚP NGẮN HẠN NĂM 2018

- Địa điểm học : Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II  ( 502 Đỗ Xuân Hợp P Phước Bình Quận 9 TPHCM)

- Liên hệ : 0938 288 595 Thầy Nguyễn Đình Duy - Trưởng Bộ môn

- Email : duynguyendinh@hvct.edu.vn


STT

Tên môn

Khai giảng

Học phí/ 1 khóa

1

Đọc vản vẽ xây dựng

Chi tiết

Buổi tối 15, 25 hàng tháng

 1,000,000

2

Dự toán công trình

Chi tiết

Buổi tối 15, 25 hàng tháng

 1,000,000

3

Trắc địa công trình

Chi tiết

Buổi tối 15, 25 hàng tháng

  1,200,000

4

TRIỂN KHAI BẢN VẼ XÂY DỰNG BẰNG PHẦN MỀM AUTOCAD

Chi tiết

Buổi tối 15, 25 hàng tháng

  1,000,000