Nội dung chính Thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018, 20:33 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,081,063
Thông tin việc làm

Triển khai Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2020”

Ngày 10/10/2014, Sở Lao động Thương binh và xã hội TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Công bố và triển khai thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2020” với sự tham dự của đại diện các Sở, ngành liên quan, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận, huyện, các Phòng Lao động – Thương binh và xã hội quận, huyện và lãnh đạo Liên đoàn lao động quận, huyện.


Ông Huỳnh Thanh Khiết - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Thanh Khiết – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết: Nhằm xây dựng và phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, trong đó tạo cơ sở cho việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích  chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1993/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014- 2020” và giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các quận, huyện và Liên đoàn lao động, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố triển khai thực hiện.

Đề án được thiết kế theo hướng tăng năng lực cho 3 chủ thể chính là công đoàn, cơ quan Nhà nước và hòa giải viên quận, huyện để hỗ trợ hiệu quả 3 quá trình quan trọng là liên kết của người lao động, quá trình đối thoại, thương lượng và quá trình giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Đồng thời, sẽ tập trung tạo dựng và phát triển các cơ sở nền tảng quan hệ lao động; đưa ra những giải pháp để giải quyết những vấn đề trước mắt và chuẩn bị cơ sở cho việc phát triển quan hệ lao động một cách bền vững về lâu dài.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu về nội dung quan trọng trong Đề án. Theo đó, Đề án được triển khai thực hiện theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 (năm 2014-2015) tập trung tổ chức các hoạt động tập huấn, triển khai đến các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, các địa phương và tuyên truyền đến các doanh nghiệp, người lao động và tầng lớp nhân dân. Giai đoạn 2 (năm 2016-2020) tổ chức Sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 1, sơ kết các hoạt động thí điểm để rút kinh nghiệm và hoàn thiện nội dung để triển khai Đề án trên diện rộng.

Để thực hiện hiệu quả các nội dung đó, Đề án đề xuất 5 nhóm giải pháp tương ứng với các cấu phần của hệ thống quan hệ lao động bao gồm: Nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ quan hệ lao động của cơ quan Nhà nước và các thiết chế quan hệ lao động; Tăng cường năng lực của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; Chủ động giảm thiểu tranh chấp lao động tập thể và đình công; Cải thiện, phát triển các yếu tố môi trường kinh tế - văn hóa- xã hội có tác động đến quan hệ lao động.


Các đại biểu đến từ các Sơ, ban ngành, đoàn thể và quận/huyện của thành phố về dự Hội nghị

Theo ông Huỳnh Thanh Khiết, với vai trò là cơ quan chủ trì, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án với các hoạt động về thí điểm xây dựng hồ sơ quan hệ lao động đối với những doanh nghiệp có nguy cơ cao về tranh chấp lao động, đình công; thí điểm hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải của hòa giải viên lao động với 3 hoạt động cụ thể là kiện toàn đội ngũ hòa giải viên lao động và hoạt động hòa giải tranh chấp lao động; thí điểm hoạt động hỗ trợ của hòa giải viên lao động đối với doanh nghiệp có nguy cơ tranh chấp lao động, đình công cao; thực hiện một số hỗ trợ của nhà nước đối với hoạt động hòa giải tại địa bàn thí điểm.

Bên cạnh đó, Sở còn xây dựng quy trình giải quyết các cuộc đình công không theo trình tự thủ tục pháp luật thông qua quá trình trung gian hòa giải từ giai đoạn hỗ trợ trước đình công, giải quyết đình công, đến việc theo dõi tình hình quan hệ lao động của doanh nghiệp sau đình công; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, đưa ra mô hình đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo quy định tại Chương V Bộ luật Lao động 2012.

Được biết, từ năm 2008 đến nay, thành phố đã công nhận 113 người là hòa giải viên lao động ở 24 quận, huyện. Tổng số vụ tranh chấp lao động được các hòa giải viên tiếp nhận hòa giải là 6.284 vụ. Trong đó, hòa giải thành công 5.715 vụ là tranh chấp cá nhân, đạt 70,6% và 569 vụ tranh chấp tập thể.

Nguồn tin: TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘ

Print Email
123 Next  Last