Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 16:3 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,100,142
Thông tin, thông báo

Thông báo nghỉ Lễ 30-4 và 1-5

      BỘ LAO ĐỘNG TB & XH                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.  
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM                                    ------------------------------------
               ----------------
       Số: . . . /TB-TCĐNKTCN         
THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Lễ 30/4 - 01/5.
_____________________________________________
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ TP.Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể cán bộ viên chức kế hoạch nghỉ Lễ như sau:
1/ Thời gian nghỉ Lễ:
- Ngày Thống nhất đất nước 30-4: Thứ hai, ngày 30/4/2012.
- Ngày Quốc tế lao động 1-5: Thứ ba, ngày 01/5/2012. 
2/ Để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong những ngày nghỉ Lễ, nhà trường yêu cầu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Vệ sinh văn phòng làm việc, thiết bị nhà xưởng và khu vực xung quanh.
- Kiểm tra hệ thống điện, nước; khóa cửa các phòng, xưởng  cúp cầu dao điện; niêm phong các khóa cửa và bàn giao cho đội bảo vệ. Phụ trách các Phòng, Khoa, Bộ môn tiến hành kiểm tra việc khóa cửa xưởng và niêm phong các khóa cửa.
- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị lập kế hoạch nghỉ Lễ, treo cờ, đảm bảo an toàn công tác bảo vệ an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy và công tác vệ sinh. Đội bảo vệ theo sự phân công, tăng cường công tác tuần tra canh gác, thực hiện nghiêm chế độ giao ca.
- Phòng Công tác HSSV thông báo toàn thể HSSV kế hoạch nghỉ Lễ. Thường xuyên kiểm tra nắm bắt số lượng HSSV ở lại ký túc xá, phối hợp với lực lượng bảo vệ xử lý những HSSV vi phạm nếu có xảy ra.
Đề nghị các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm triển khai thông báo này đến toàn thể cán bộ viên chức và HSSV thực hiện chế độ nghỉ Lễ đúng thời gian quy định và thực hiện tốt các yêu cầu nêu trên./.
                                                                                      Tp.HCM, Ngày 17 tháng 4 năm 2012
Nơi nhận:                                                                                     KT.HIỆU TRƯỞNG
- Các bộ phận trực thuộc;                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG       
- Đội bảo vệ;
- Công ty vệ sinh;
- Lưu VP.
                                                                                                         Phạm Anh Văn          
Print Email
123 Next  Last