Nội dung chính Thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018, 20:26 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,080,995
Thông báo

Kế hoạch đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2014-2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TPHCM
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH
SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014 - 2015

>>Xem file PDF đính kèm<<

Print Email
 First   Back  123