Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 15:50 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,099,592
Thông báo

Thông báo thủ tục nhập học đối với học sinh, sinh viên khóa T09, C09, T10, C10 năm học 2011-2012

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẳNG NGHỀ
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
Số: 07/TB-TCĐNKTCN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2011
 
 

THÔNG BÁO

(Thủ tục nhập học đối với học sinh, sinh viên Khóa T09, C09, T10, C10 năm học 2011-2012)
                   
 
Nhằm tạo điều thuận lợi cho học sinh, sinh viên nhập học năm tiếp theo năm học 2011-2012. Trường thông báo thủ tục nhập học như sau:
- Thời gian: T ngày 08/08/2011 đến 13/08/2011 (trừ ngày Thứ bảy và ngày Chủ nhật). Sáng: 08g 00 đến 11g30, chiều: 13g30 đến 17g00.
- Địa điểm : Phòng Công tác học sinh sinh viên.
- Quy trình:
* Bước 1: HSSV nộp tiền học phí và các khoản phí tại Ngân hàng ACB Chi nhánh Phước Bình, hoặc Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT - Phòng Giao dịch Tây Hòa.
(HSSV đã nộp học phí đầy đủ trước đây thì không qua bước 1)
* Bước 2: Trình giấy nộp tiền tại Phòng Công tác học sinh – sinh viên.
* Bước 3: Liên hệ Văn phòng Khoa nhận kế hoạch học tập và vào lớp.
Yêu cầu HSSV các khóa chấp hành thông báo này. HSSV không chấp hành sẽ không được vào lớp ./.
 
 
Nơi nhận:
- Các phòng, khoa, bộ môn và trung tâm
- HSSV các khóa
- Lưu VT, KTTV
KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Đinh Thị Hồng
 
Print Email
123 Next  Last