Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 16:5 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,100,343
Thông tin, thông báo

Thông báo nghỉ tết Dương lịch 2012

  TỔNG CỤC DẠY NGHỀ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.      
  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM  
     TP. HCM, Ngày 21 tháng 12 năm 2011
                 
THÔNG BÁO.
V/v nghỉ tết Dương lịch năm 2012.
_________________________
 
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị thông báo đến các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm nghỉ Tết Dương lịch năm 2012 như sau:
1/ Thời gian nghỉ tết:
-    Chủ nhật, ngày 01/01 đến hết thứ hai, ngày 02/01/2012 (nghỉ bù ngày 01/01)
2/ Để đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày nghỉ, nhà trường yêu cầu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm thực hiện tốt một số công việc như sau:
- Tổng vệ sinh văn phòng làm việc, các thiết bị nhà xưởng và khu vực xung quanh.
- Kiểm tra hệ thống điện, nước; khóa các cửa phòng, xưởng, cúp cầu dao điện; tổ chức niêm phong các khóa cửa để bàn giao cho bảo vệ.
- Phụ trách các Phòng, Khoa, Bộ môn tiến hành kiểm tra việc khóa cửa xưởng niêm phong các khóa cửa.
- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị thông báo nghỉ tết, treo cờ, đảm bảo an toàn công tác an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy và công tác vệ sinh. Đội bảo vệ theo sự phân công, tăng cường công tác tuần tra canh gác, thực hiện nghiêm chế độ giao ca, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong những ngày nghỉ.
- Phòng Công tác HSSV thông báo đến toàn thể HSSV kế hoạch nghỉ tết, thường xuyên kiểm tra và kịp thời nắm bắt tình hình HSSV ở lại ký túc xá, phối hợp với lực lượng bảo vệ xử lý những HSSV vi phạm nếu có xảy ra.
Đề nghị các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm nghiêm túc thực hiện thông báo này./.
 
                                                                                               TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCHCQT
Nơi nhận:
- Các Phòng, Khoa, BM, TT;
- Đội bảo vệ;
- Lưu P.TCHC.
 
 
Print Email
123 Next  Last