Nội dung chính Chủ Nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017, 20:55 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 31,668,134
Thông báo chiêu sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Huấn luyện chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TPHCM
Số: 01/TB-CĐN KTCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm  2015

THÔNG BÁO

Huấn luyện, cấp Chứng chỉ An toàn lao động, vệ sinh lao động

 

Kính gửi: Quý cơ quan - Doanh nghiệp

Căn cứ quyết định số 1894/QĐ–BLĐTBXH ngày 05 tháng 12 năm 20013 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy đinh về công tác huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-ATLĐ ngày 12/08/2014 của Cục An toàn lao động, về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Trung tâm Huấn luyện An toàn lao động - Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động của cán bộ công nhân viên của các doanh nghiệp, đơn vị. Trung tâm Huấn luyện An toàn lao động - Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp Hồ Chí Minh tổ chức huấn luyện và cấp chứng chỉ An toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đối tượng theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ lao động thương binh và xã hội (Nội dung, thời gian, thông tin liên hệ theo phục lục đính kèm)

Trung tâm Huấn luyện An toàn lao động - Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh rất mong sẽ được hợp tác cùng Quý Doanh nghiệp.

Trân trọng kính chào!

 

 

HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

 

TS. Nguyễn Thị Hằng

 

 

PHỤ LỤC

Ban hành kèm thông báo số 01/TB-CĐN KTCN  ngày 06 tháng 01 năm 2015

 

 NỘI DUNG CÁC LỚP HỌC

1. NHÓM 1: Lớp kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động cho người làm công tác quản lý

Học viên sau khi kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện có thời hạn 2 năm.

1.1. Đối tượng: người làm công tác quản lý như: Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự, các bộ phận phòng, ban; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; thủ trưởng và cấp phó các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức chính trị-xã hội, xã hội – nghề nghiệp, …

2. NHÓM 2: Lớp huấn luyện KTAT – VSLĐ cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Học viên sau khi kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ huấn luyện có thời hạn 5 năm.

2.1. Đối tượng: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở, Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3. NHÓM 3: Lớp huấn luyện an toàn lao động cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Học viên sau khi kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ huấn luyện có thời hạn 5 năm.

3.1. Đối tượng: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động (theo danh mục ban hành kèm theo thông tư 27)

4. NHÓM 4: Lớp nghiệp vụ kỹ thuật an toàn – bảo hộ lao động.

Học viên sau khi kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện.

4.1. Đối tượng: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

5. Lớp đào tạo giảng viên huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động:

5.1. Đối tượng: Cán bộ làm công tác giảng dạy về kỹ thuật an toàn lao động - vệ sinh lao động của các đơn vị, doanh  nghiệp (đảm bảo đủ các tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện như Điều 7 thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động).

Rất mong được sự hợp tác của Quý cơ quan doanh nghiệp.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM

Địa chỉ: 502 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Bình, Quận 9, TP. HCM

Điện thoại :  08.37314063 (bấm số 23) - 08.37311566 - Hotline: 0909.977.819 (Thầy Hiệp)

Website: http://www.hvct.edu.vn

Print Email
123 Next  Last