Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 15:43 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,099,495
Công đoàn

Phương Hướng Hoạt Động Công Đoàn Năm 2008

1/  Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Tập trung lãnh đạo, vận động, động viên toàn thể ĐVCĐ luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học thực hiện tốt nghị quyết của Đảng. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, phát triển Trường ngày càng vững mạnh, phấn đấu đạt danh hiệu lao động tiên tiến từ 75% đến 80% trong đó từ 10 đến 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.

 Công tác đào tạo:

Đảm bảo Thực hiện chỉ tiêu , kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng cải tiến phương pháp giảng dạy, áp dụng các phương pháp giảng dạy mới. Tổ chức thực hiện tốt công tác hội giảng. Ngoài ra duy trì thực hiện tốt  việc liên kết đào tạo, các lớp học tiếng Hàn, giáo dục định hướng và các lớp học nghề buổi tối.

 Công tác quản lý, giáo dục học sinh và công tác thực tập sản xuất:

Tăng cường công tác quản lý, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo nhiều sân chơi bổ ích nhằm để các em học sinh thoải mái tinh thần yên tâm học tập, đảm bảo thực hiện chế độ kịp thời cho học sinh, duy trì việc tổ chức chào cờ định kỳ, đưa ra hình thức khen thưởng kịp thời và có những hình thức kỷ luật vi phạm rõ ràng, nhằm giúp học sinh thi đua học tập và nêu cao ý thức tổ chức. Tạo nhiều mối quan hệ với các Nhà máy, Xí nghiệp để tổ chức việc đưa học sinh đi thực tập nhà máy và liên hệ giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường.

 Công tác Tổ chức-hành chính-quản trị:

Thường xuyên rà soát tình hình nhân sự, kiểm tra, giám sát ngày công, hiệu quả công tác, tham mưu đề xuất lãnh đạo bố trí sắp xếp phù hợp khả năng, chuyên môn của từng CB-GV-CNV, kiện toàn tổ chức bộ máy ổn định, đảm bảo thực hiện kịp thời mọi chế độ chính sách cho CB-GV-CNV theo đúng quy định và quy chế chi tiêu nội bộ, tiếp tục xây dựng đề án nâng cấp trường. Tăng cường công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ cơ quan và công tác phòng chống cháy nổ. Công tác hành chính quản trị thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhà, xưởng, phòng ốc và các phương tiện máy móc thiết bị để có kế hoạch tu sửa bảo dưỡng kịp thời, tăng cường việc giữ gìn vệ sinh môi trường, quản lý chăm sóc cây cảnh và thực hành tiết kiệm. Thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh công sở.

 Công tác kế toán tài chính:

Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật văn bản, kịp thời bổ sung, sửa đổi, thực hiện thu chi đúng nguyên tắc, đúng quy định văn bản của Nhà nước ban hành, theo quy chế chi tiêu nội bộ, nghiên cứu thực hiện nghị định 43 của Chính phủ. Thực hiện chế độ cập nhật sổ sách tài chính kế toán chính xác đầy đủ, báo cáo quyết toán quý, năm đúng thời gian, thực hiện tốt công tác quản lý tài sản, vật tư  trang thiết bị, thực hiện đúng quy trình, quy định việc mua sắm thiết bị, máy móc và vật tư. Thường xuyên chú trọng việc thực hành tiết kiệm.

 2/  Thực hiện hoạt động Công Đoàn:

 Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, quan tâm sâu sát gần gũi động viên đoàn viên yên tâm công tác, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, tích cực học tập chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ để nâng cao trình độ về mọi mặt, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước, nội quy Cơ quan và  mọi quy định của Địa phương, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức, phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng

 Công tác tổ chức:

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thường xuyên tuyên truyên  điều lệ công đoàn để công nhân viên chức nắm bắt được đầy đủ thông tin và hiểu rõ quyền lợi và mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn, phấn đấu 100% CBVC được kết nạp công đoàn, tổ chức  bồi dưỡng và tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn cho cán bộ công đoàn, công tác quản lý đoàn viên phải được cập nhật theo dõi thường xuyên. Việc quản lý, cấp thẻ đoàn viên phải được kịp thời và đúng quy định, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tháng, quý, năm và mọi báo cáo đột xuất khác về LĐLĐ Quận và đơn vị.

Công tác tuyên giáo

  1. Công tác tuyên truyền Tuyên truyền thực hiện chủ trương đường lối,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan và mọi quy định của chính quyền địa phương, tích cực tham gia hoạt động phong trào lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Lập kế hoạch tổ chức  tuyên truyền rộng rãi ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, về các ngày lịch sử vẻ vang của đất nước nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị cho ĐVCĐ. Tích cực  thực hiện cuộc vận động học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền thực hiện tốt cuộc vận động nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.
  2. Công tác phong trào Triển khai, tổ chức thực hiện các cuộc hội thi, hội thao do CĐCS, Liên Đoàn LĐ Quận và các đoàn thể khác tổ chức

 Công tác thi đua chính sách

Tham mưu đề xuất lãnh đạo thực hiện việc tổ chức Hội nghị CNVC năm 2008, phối hợp tổ chức các đợt phát động thi đua cho từng giai đọan, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách theo quy chế, duy trì tổ chức thăm hỏi tặng quà Cán bộ, Hưu trí nhân dịp tết truyền thống, khen thưởng CB đoàn viên CNV vào dịp tết Nguyên đán và các ngày Lễ trong năm.   vận động đoàn viên tham gia đầy đủ các đợt ủng hộ, quyên góp, Phần đấu xây dựng đạt CĐCS vững mạnh năm 2008, xây dựng lực lượng nòng cốt giới thiệu cho Đảng từ 2-3 đ/c để bồi dưỡng kết nạp. Đề xuất trang phục và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể  CBCNVC,

 Công tác tài chính:

Theo dõi cập nhật ghi chép sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác, thực hiện việc dự  toán, quyết toán, nộp kinh phí đầy đủ đúng quy định, thu chi tài chính đúng nguyên tắc.

 Công tác kiểm tra:

Lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, điều lệ công đoàn và sổ sách kế toán, quỹ công đoàn theo định kỳ.

 Công tác nữ công:

Chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng và thường xuyên quan tâm động viên, giúp đỡ kịp thời chị em nữ CNVC. Lập kế hoạch tổ chức  tốt  ngày QTPN 8/3, ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10 và mọi kế hoạch hoạt động do LĐLĐ Quận phát động và CĐCS triển khai. Tổ chức thực hiện tốt phong trào phụ nữ hai giỏi theo kế hoạch. Tổ chức sinh hoạt vui chơi, tặng quà cho các cháu thiếu nhi con CBCNV nhân ngày tết thiếu nhi.

 Công tác chăm lo đời sống:

Động viên đoàn viên yên tâm công tác, nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tốt công tác phục vụ đào tạo. Tiếp tục vận động các Khoa, Phòng tổ chức tốt việc liên kết đào tạo, mở các lớp dạy nghề buổi tối, thực tập kết hợp sản xuất, tổ chức tốt  các lớp dạy tiếng hàn, giáo dục định hướng, đưa ra nhiều phương án khai thác cơ sở vật chất có thu nhằm nâng cao thu nhập ổn định công tác. tiếp tục duy trì việc tổ chức vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp, tạo điều kiện cải thiện đời sống sinh hoạt cho ĐVCĐ. Thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên, đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách theo quy định.
Print Email