Nội dung chính Chủ Nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017, 20:53 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 31,668,113

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ

QUY CHẾ - QUY ĐỊNH

 

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Khảo thí và Kiểm đinh chất lượng dạy nghề

2. Hướng dẫn tự kiểm định chương trình đào tạo

3. Hướng dẫn đánh giá chỉ số kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

4. Quyết định 325 Hệ thống TCTC KDCT 2014