Đăng kí trực tuyến | Tải mẫu đăng ký

 

Mục tiêu đào tạo:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp, người học nghề có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành như sau:

-       Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

-       Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

-       Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp;

-       Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

-       Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

-       Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp;

-       Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;

-       Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

-       Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp

 

Vị trí việc làm:

-       Đảm nhiệm vị trí kế toán - tài chính tại các loại hình doanh nghiệp:

+ Thủ quỹ - thu ngân;

+ Kế toán thuế;

+ Kế toán công nợ;

+ Kế toán ngân hàng;

+ Kế toán kho;

+ Kế toán giá thành;

+ Kế toán tiền lương;

+ Kế toán tổng hợp.

-       Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

 Tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp, liên thông trình độ Cao đẳng

Phương thức: Ban ngày và buổi tối

Đăng ký trực tuyến tại web

Hotline tư vấn tuyển sinh: 1900966916 - 028 37310667 - 028 37311566