Đăng kí trực tuyến | Tải mẫu đăng ký

 

Mục tiêu đào tạo:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Xử lý nước thải công nghiệp, người học nghề có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành như sau:

+ Xây dựng quy trình công nghệ xử lý nước thải cho từng loại nước thải cụ thể trong thực tế, lựa chọn công nghệ tối ưu cho từng loại nước thải đó;

+ Tính toán được các công trình đơn vị cho hệ thống xử lý nước thải;

+ Thi công, lắp đặt công trình trong xử lý nước thải;

+ Vận hành hệ thống xử lý nước thải, lập kế hoạch theo dõi, kiểm tra và đo đạc định kỳ các thống số cần thiết trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải;

+ Đề xuất phương án và khắc phục các sự cố trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải;

+ Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ, bảo trì bảo dưỡng các thiết bị máy móc trong hệ thống xử lý nước thải;

+ Quản lý nhân sự, thiết bị, quá trình vận hành tại hệ thống xử lý nước thải;

+ Lấy mẫu và phân tích được các chỉ tiêu trong môi trường thải công nghiệp.

 

Vị trí việc làm:

Sau khi tốt nghiệp nghề Xử lý nước thải công nghiệp, sinh viên có cơ hội việc làm tại các vị trí sau:

+ Chuyên viên tư vấn tư vấn kỹ thuật, tư vấn công nghệ, nhân viên kỹ thuật tại các viện, trung tâm, công ty hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước thải;

+ Quản lý tổ chức thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải;

+ Nhân viên thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải;

+ Quản lý hệ thống xử lý nước thải, quản lý nhân viên vận hành hệ thống, quản lý nhân viên phân tích tại hệ thống xử lý nước thải;

+ Nhân viên vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải;

+ Nhân viên phân tích phòng thí nghiệm;

+ Nhân viên bảo trì hệ thống xử lý nước thải;

+ Chuyên viên làm việc tại sở, phòng của các cơ quan quản lý môi trường;

+ Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

 Tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp, liên thông trình độ Cao đẳng

Phương thức: Ban ngày và buổi tối

Đăng ký trực tuyến tại web

Hotline tư vấn tuyển sinh: 1900966916 - 028 37310667 - 039 511 3839