Đăng kí trực tuyến | Tải mẫu đăng ký

 

Mục tiêu đào tạo:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) trình độ cao đẳng, người học nghề có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành như sau:

-           Trình bày và giải thích được các khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các chương trình ứng dụng;

-           Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu

-           Thực hiện được các quy trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin;

-           Trình bày và giải thích được các kiến thức về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

-           Trình bày và thực hiện được các quy trình sản xuất một sản phẩm phần mềm;

-           Thiết kế và xây dựng phần mềm ứng dụng trên Desktop và Web sử dụng các ngôn ngữ lập trình như: C#, VB.NET, VC++, ASP.NET, MVC, EJB, JAVASCRIPT, PHP-MYSQL 

-           Lập trình cho các thiết bị nhỏ như: Smartphone, các điều khiển cầm tay như Remote sử dụng các ngôn ngữ  như: C/C++, C#, Ada, Assembly, PMC, LabView, PLC(trong hệ thống nhúng)

-           Lập trình java

-           Lập trình mobile, lập trình android;

-           Lập trình mạng sử dụng ngôn ngữ Java

-           Hiểu biết về phần cứng và thiết bị ngoại vi;

-           Hiểu biết về bảo mật và an toàn thông tin;

Vị trí việc làm:

-           Làm việc tại các công ty hay tập đoàn phần mềm với các chức danh như: Lập trình viên, nhân viên kiểm thử phần mềm, quản lý nhóm lập trình viên; Lĩnh vực dịch vụ CNTT;

-           Làm việc tại các công ty, tập đoàn hay doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin; Làm việc tại các trường học với các vị trí phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, giảng dạy cho đối tượng bậc nghề thấp hơn;

-           Làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế xây dựng hệ thống thông tin;

-           Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;

-           Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng;

-           Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;

-           Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính;

-           Chuyên viên thiết kế và quản trị website;

-           Chuyên viên an toàn - bảo mật thông tin;

-           Chuyên viên thiết kế đa phương tiện.Tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp, liên thông trình độ Cao đẳng

Phương thức: Ban ngày và buổi tối

Đăng ký trực tuyến tại web

Hotline tư vấn tuyển sinh: 1900966916 - 028 37310667 - 039 511 3839