(09-07-2018)

Chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa trường cao đẳng kỹ nghệ II và Công ty cổ phần thép thủ đức


Sáng ngày 9/7/2018 tại công ty Cổ phần thép thủ đức , diễn ra lễ khai giảng lớp vận hành và điều khiển cầu trục - Chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa trường cao đẳng kỹ nghệ II và Công ty cổ phần thép thủ đứcCùng chuyên mục: