(23-06-2018)

Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II tổ chức họp Sinh viên khoa Dược - Thành lập CLB Dược Sỹ Kỹ Nghệ II


Ngày 21/06/2018. Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II tổ chức họp Sinh viên khoa Dược - Thành lập CLB Dược Sỹ Kỹ Nghệ II.
Cuộc họp có sự tham dự và chỉ đạo của Tiến sĩ Bùi Văn Hưng - Phó Hiệu trưởng nhà trường.Cùng chuyên mục: