(06/06/2018)

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II làm việc với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II làm việc với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành về hợp tác đào tạo