(29/05/2018)

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II nhận khen thưởng theo Chỉ thị 05-CT -TW của Bộ Chính trị

Sáng nay, ngày 29/5/2018 Đảng bộ trường Cao đẳng Kỹ nghệ II tham dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đảng bộ đã lãnh đạo tập thể trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, có 2 tập thể và 3 cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2017-2018), gồm:

Tập thể:

1.     Chi bộ Kỹ thuật Công nghệ

2.     Chi bộ Giáo dục Đào tạo

Cá nhân:

1.     Đ/c Đỗ Thị Bích Thủy                  - Bí thư chi bộ Giáo dục Đào tạo

2.     Đ/c Nguyễn Xuân Thành Nam    - Giáo viên Khoa Bảo hộ lao động và MT

3.     Đ/c Nguyễn Hoàng Tuấn            - Giáo viên Khoa Điện lạnh

 

Đảng bộ trường Cao đẳng Kỹ nghệ II nhận khen, thưởng trong Hội nghị.Châu Thị Chứa