Nội dung chính Thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018, 20:41 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,081,175
Khoa học, công nghệ

Thông báo cuộc thi Thiết kế sáng tạo NI 2016

BỘ LAO ĐỘNG - TB&XH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TPHCM
Số:         /TB-CĐNKTCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

  Tp.HCM, ngày      tháng     năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về cuộc thi Thiết kế sang tạo National Instruments

dành cho doanh nhân trẻ năm 2016 tại Việt Nam

 

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp Hồ Chí Minh thông báo về cuộc thi Thiết kế sáng tạo National Instruments dành cho doanh nhân trẻ năm 2016 tại Việt Nam, cụ thể như sau:

Nội dung: Đây là sân chơi độc đáo dành cho sinh viên, kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia kỹ thuật trẻ muốn phát triển ý tưởng sáng tạo – sáng kiến khởi nghiệp và cũng để hỗ trợ phong trào sáng chế tại Việt Nam.

Điều kiện tham gia:

-  Là sinh viên hoặc người đã tốt nghiệp đại học/ cao đẳng 3 năm trở lại

-  Đã và đang là sinh viên học tại ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học của các trường cao đẳng, đại học

-  Có ý tưởng sáng tạo cho 1 sản phẩm mà có thể khởi nghiệp và mang lại lợi ích cho cộng đồng

Giải thưởng:

Giải nhất: 600 USD tiền mặt, 1 thiết bị thiết kế nhúng NI myRIO dành cho sinh viên, cơ hội trình bày dự án trúng giải tại Tuần lễ NI toàn cầu 2017 tại Texas Hoa Kỳ và cơ hội được đăng một bài trên www.ni.com

Giải nhì: gồm 300 USD tiền mặt, 1 thiết bị thiết kế nhúng NI myRIO dành cho sinh viên, và cơ hội được đăng một bài trên www.ni.com

Lộ trình chính:

15/08 2016 – Phát động cuộc thi,

30/09/2016 – Kết thúc vòng nhận ý tưởng

14/10/2016 – Công bố 10 ý tưởng tham dự được chọn vào vòng trong

27/01/2017 – Kết thúc vòng nhận dự án hoàn chỉnh

03/03/2017 – Lễ trao giải

Tháng 5/2017 – Tuần NI, Texas, Hoa Kỳ

Dưới đây là các rulebook và poster của cuộc thi:

http://www.builditvietnam.org/sites/default/files/ni-competition-rule-book-2016.pdf

http://www.builditvietnam.org/sites/default/files/ni-competition-poster-en-v5-a0.pdf

Hoặc bạn cũng có thể xem các nội dung ở website: http://www.builditvietnam.org/news/2016-national-instruments-innovation-design-competition-young-entrepreneurs-vietnam

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần hiểu rõ hơn tại địa chỉ sau:

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế - Email: thangphamhong@hvct.edu.vn

Hoặc văn phòng dự án HEEAP - Email: tran.thao@asu.edu

 

Đề nghị các khoa và các phòng liên quan hỗ trợ thực hiện chương trình trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- BGH (báo cáo);
- Các bộ phận
- Lưu VT.

TL.HIỆU TRƯỞNG
TP ĐÀO TẠO

 

TS. BÙI VĂN HƯNG

 

Print Email
 First   Back  1234567891011 Next  Last