I. Giới thiệu về Khoa:

Khoa Cơ Khí Chế Tạo, thành lập ngày 28 tháng 05 năm 2007. Với đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm tận tâm, nhiệt tình trong công tác giảng dạy. Được sự đầu tư của nhà trường cùng với sự đầu tư  của  dự án Nhật,  Đức khoa có  đầy đủ thiết bị cho sinh viên thực hành như:  Máy tiện vạn năng, máy phay vạn năng, máy tiện CNC, máy phay CNC, máy cắt dây, máy đo lường 3D,  được phân thành 7 khu thực hành: Xưởng thực hành tiện vạn năng, Xưởng thực hành phay vạn năng, Xưởng thực hành tiện CNC, Xưởng thực hành phay CNC, Phòng lập trình CAD/CAM-CNC, Phòng thực hành đo lường, xưởng thực hành mài…Bên cạnh đó  hàng năm, khoa được nhà trường đầu tư bổ sung thêm các trang thiết bị hiện đại thông qua chương trình mục tiêu của Bộ

Sinh viên sau khi tốt nghiệp làm việc trong các công ty trong nước như : Intel, Sam sung,  Honda… hoặc  lao động ở các nước như Nhật, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan

 

II. Đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất:

   Đội ngũ giảng viên của khoa gồm 7  Giảng viên: 4 Thạc sĩ, 1 sau đại học, 2 thỉnh giảng  được đào tạo chuyên môn và phương pháp giảng dạy ở nước ngoài như: Mỹ, Đức, Nhật…Các cán bộ giáo viên của Khoa được sinh hoạt chuyên môn theo 02 tổ bộ môn chuyên ngành:.

- Bộ môn Cơ khí Chế tạo.

- Bộ môn Hàn

Danh sách giáo viên  Khoa Cơ Khí Chế tạo

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Bộ môn Cắt Gọt Kim Loại

1

Trần Viết Phú

Thạc sĩ cơ khí

Trưởng khoa cơ khí chế tạo

2

Nguyễn Quốc Thanh

Thạc sĩ cơ khí

Trưởng bộ môn cắt gọt kim loại

3

Vi Hải Diện

Kỹ sư cơ khí

Giáo viên

4

Nguyễn Văn Hiếu

Thạc sĩ cơ khí

Giáo viên

5

Nguyễn Quang Huy

Thạc sĩ cơ khí

Giáo viên

Bộ môn Hàn

1

Trần Minh Hoàng

Kỹ sư

Trưởng bộ môn Hàn

2

Nguyễn Văn Thăng

Kỹ sư

Giáo viên

Nguyễn Quốc Thanh  - DĐ: 0976952183 – Email: thanhnguyenquoc@hvct.edu.vn

Email: kckct@hvct.edu.vn

Vi Hải Diện – DĐ: 0906840470 – dienvyhai@hvct.edu.vn

Email: kckct@hvct.edu.vn